Legestue tilsyn

I Aabenraa Kommune føres der fire årlige anmeldte tilsyn, ét årligt uanmeldt tilsyn hos alle de kommunale dagplejere samt ét årligt tilsyn i hver legestuegruppe. Tilsynet med den enkelte dagplejer udføres af dagplejekonsulenterne.

Indhold

    Legestue tilsyn