Gå til hovedindhold

Børn i udsatte positioner

"Børn i udsatte positioner” udpeges som indsatsområde for dagtilbud i 2022/2023.

Indhold

  Dette ud fra 3 målsætninger:

  • Det pædagogiske personale har viden og kompetencer til at indgå i ’Den gode barn-vokseninteraktion’
  • Det pædagogiske personale forholder sig analytisk og refleksivt til det pædagogiske læringsmiljø med henblik på at identificere deltagelsesbarrierer/-muligheder for det enkelte barn samt grupper af børn
  • Trivselsvurderingerne anvendes systematisk til tidlig forebyggende opsporing, og til at sikre at børn i bekymrende positioner hurtigere oplever trivsel og progression i deres udvikling

  ”Børn i udsatte positioner” suppleres med yderligere to målsætninger for perioden 2023-2024

  • Det pædagogiske personales viden og kompetencer til at arbejde forebyggende og understøtte børn i udsatte positioner øges.
  • Forældre til børn i udsatte positioner i højere grad involveres i deres barns dagtilbud med det formål at styrke barnets og børnegruppens trivsel, det sociale sammenhold samt relationerne mellem børn og forældre.
  Sidst opdateret: 25. januar 2024