Gå til hovedindhold

Vi repræsenterer de godt 300 forældre, der har taget det kvalitetsvalg, at benytte Aabenraa Kommunes Dagpleje til at bringe deres barn godt på vej i livet. I bestyrelsen er vi: 7 forældre, 2 suppleanter, 1 repræsentant for dagplejerne, 1 repræsentant for dagplejekonsulenterne og 1 dagplejeleder.

Forældrebestyrelsen mødes ca. 4 gange årligt, som hovedregel er  fysisk, dog kan det også være online, det aftales fra gang til gang. Vi har medindflydelse på dagplejens overordnede principper, udarbejder høringssvar til politiske udvalg og forældrebestyrelsen arrangerer den årlige generalforsamling, hvor der er valg til bestyrelsen samt foredrag eller anden aktivitet, der er relevant for småbørnsforældre.

Referater samt kontaktoplysninger på medlemmer i forældrebestyrelsen finder du her på siden.

Du er meget velkommen til at kontakte os – både med spørgsmål og forslag til vores arbejde i bestyrelsen.

Er du interesseret i selv at deltage i bestyrelsen i dit barns dagtilbud, er du velkommen til at opstille dit kandidatur og vi står gerne til rådighed, hvis du har spørgsmål herom.  

På vegne af

Forældrebestyrelsen