Til kommende forældre

Til kommende forældre

Det er os en glæde at byde jer velkommen i Dagplejen.

Her på siden vil vi fortælle, hvordan jeres barns opstart i Dagplejen vil forløbe.

Der vil blandt andet være tilbud om hjemmebesøg, kontaktmøde og tidlig indkøring.

Når barnet er indmeldt, skal der udfyldes en samtykkeerklæring.

Hjemmebesøg:
Dagplejen tilbyder, at dagplejekonsulenten i jeres område kommer hjem til jer på et hjemmebesøg. Formålet med dette besøg er, at høre om jeres barn og de forventninger I som forældre har til jeres tid i dagplejen.

Dagplejekonsulenten har ved denne lejlighed også mulighed for at fortælle om det Dagplejen kan tilbyde, så I som forældre, kan få så god en start i dagplejen som muligt.

Dagplejekonsulenter fører tilsyn i dagplejehjem og legestuer og samarbejder med dagplejerne omkring børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse.  

Samtykkeerklæring:
Her kan I se, hvilke spørgsmål I skal tage stilling til i Samtykkeerklæringen, som først skal udfyldes, når barnet er indmeldt i dagplejen. Samtykkeerklæringen vil blive sendt til forælders (mor) e-boks

Samtykke til indsamling og overførsel af personoplysninger (Klik for at se de enkelte spørgsmål)

Samtykke til fotos og videoer af børn i Dagplejen (Klik for at se de enkelte spørgsmål)

Samtykke til befordring af børn i Dagplejen (Klik for at se de enkelte spørgsmål)

Samtykke til hvem der må bringe og hente barnet (Klik for at se de enkelte spørgsmål)

Samt oplysninger om Tilbagetrækning af samtykke (Klik for at se mere)

Vejledning til DitmerFlex samtykkeerklæring

Kontaktmøde:
Når du har sagt ja til dagplejepladsen, vil dagplejekonsulenten aftale et kontaktmøde i dagplejehjemmet.

Formålet med dette møde er, at få etableret et godt forhold som basis for et åbent og ærligt samarbejde, så du trygt kan aflevere dit barn i dagpleje.

Tidlig indkøring:
I Dagplejen tilbyder vi, at I kan indkøre jeres barn én måned før dagplejestart ved jævnligt at besøge dagplejeren, som jeres barn skal starte hos.
I som forældre skal være der sammen med jeres barn - I kan ikke aflevere barnet hos dagplejeren, da barnet ikke er indmeldt i Dagplejen.
Ordningen giver jer og dagplejeren mulighed for tidligt at samarbejde omkring jeres barn i overgangen fra hjem til dagpleje.

Det aftales med jeres dagplejer, hvilke dage og tidspunkt I kommer.

I vil kunne finde yderligere oplysninger om Dagplejen her på hjemmesiden.

Sidst opdateret 01.05.2019

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Dagplejen Tinglev Midt 2 6360 Tinglev tlf: 7376 7676