Til kommende forældre

Til kommende forældre

Det er os en glæde at byde jer velkommen i Dagplejen.

Her på siden vil vi fortælle, hvordan jeres barns opstart i Dagplejen vil forløbe.

Der vil blandt andet være tilbud om hjemmebesøg, kontaktmøde og tidlig indkøring.

I vil modtage et velkomstbrev via e-boks (mor). Her vil I kunne se forældreguiden til Aula samt forældrepjecen.

Hjemmebesøg:

Dagplejen tilbyder, at dagplejekonsulenten i jeres område kommer hjem til jer på et hjemmebesøg. Formålet med dette besøg er, at høre om jeres barn og de forventninger I som forældre har til jeres tid i dagplejen.

Dagplejekonsulenten har ved denne lejlighed også mulighed for at fortælle om det Dagplejen kan tilbyde, så I som forældre, kan få så god en start i dagplejen som muligt.

Dagplejekonsulenter fører tilsyn i dagplejehjem og legestuer og samarbejder med dagplejerne omkring børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse.  

Aula:
Aula er den nye kommunikationsplatform i Dagplejen, som er tilgængelig fra mandag den 18. januar 2021.

I vil modtage informationer fra Dagplejen via Aula, men daglige kommunikation med jeres dagplejer vil foregå personlig ved aflevering samt afhentning.

Når I logger jer på Aula første gang skal I udfylde samtykkeerklæring samt tilladelser.

Klik her for at se forældreguiden til Aula 

Kontaktmøde:
Når du har sagt ja til dagplejepladsen, vil dagplejekonsulenten aftale et kontaktmøde i dagplejehjemmet.

Formålet med dette møde er, at få etableret et godt forhold som basis for et åbent og ærligt samarbejde, så du trygt kan aflevere dit barn i dagpleje.

Tidlig indkøring:
I Dagplejen tilbyder vi, at I kan indkøre jeres barn én måned før dagplejestart ved jævnligt at besøge dagplejeren, som jeres barn skal starte hos.
I som forældre skal være der sammen med jeres barn - I kan ikke aflevere barnet hos dagplejeren, da barnet ikke er indmeldt i Dagplejen.
Ordningen giver jer og dagplejeren mulighed for tidligt at samarbejde omkring jeres barn i overgangen fra hjem til dagpleje.

Det aftales med jeres dagplejer, hvilke dage og tidspunkt I kommer.

I vil kunne finde yderligere oplysninger om Dagplejen her på hjemmesiden.