Udmeldelse af Dagplejen

Udmeldelse skal ske skriftlig med én måneds varsel til den 15. eller den sidste i måneden, hvis barnet ikke automatisk overgår til andet alderssvarende dagtilbud. Udmeldelsen skal ske til Pladsanvisningen. Udmeldelse foretages foretages via Digital Pladsanvisning.