Ankomst og afhentning

Som udgangspunkt må dagplejeren kun udlevere barnet til forældrene. Ønsker du at andre skal kunne hente dit barn, skal du give dagplejeren besked herom. Er dit barn ikke mødt i dagplejen senest kl. 9.00 – og andet ikke er aftalt – er dagplejeren ikke forpligtet til at blive hjemme. Holder dit barn fri, beder vi dig give din dagplejer besked i så god tid som muligt – gerne 14 dage før.

Sidst opdateret 24.08.2016

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?