Dagplejens politikker

Rygepolitik

I dagplejerens arbejdstid må der ikke ryges af hverken dagplejer, familiemedlemmer eller andre i dagplejehjemmet.
I dagplejehjem, hvor der ryges på andre tidspunkter, skal der altid være ekstra godt udluftet.

Der må ikke ryges i rum hvor børn opholder sig, ej heller udenfor åbningstid.

Der er rygeforbud i legestuelokaler og andre lokaler hvor dagplejere og børn befinder sig.

Dyrepolitik

Børn kan få gode oplevelser sammen med dyr, men det er primært et ansvar og en opgave, der påhviler forældrene.
Hvis en dagplejer har dyr i hjemmet må de ALDRIG være alene sammen med børnene.

Trafikpolitik

Med denne trafikpolitik lægger dagplejen op til en målrettet indsats i dagligdagen. Der sættes fokus på de ansattes funktion som rollemodeller i trafikken, samt øge børnenes viden om trafik.

 

Sidst opdateret 02.09.2016

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?