Om Dagplejen

I Dagplejen lægger vi vægt på, at dagligdagen tilrettelægges så den tilgodeser dit barns behov og udvikling. Barnet skal føle sig værdsat, og føle at det bliver set, hørt og forstået. Barnet skal opleve at blive holdt af og få anerkendt sine behov.

  Derfor forsøger vi at forstå hvordan verden tager sig ud, set ud fra dit barns perspektiv. Tilrettelæggelsen af dagligdagen hos dagplejeren sker med udgangspunkt i de pædagogiske læreplaner, som beskriver hvad og hvordan dit barn sikres en optimal udvikling.

  Den enkelte dagplejer tilrettelægger en hverdag der tager udgangspunkt i børnenes behov, trivsel og udvikling. Det er den samme voksne, der varetager barnets behov i løbet af dagen, hvilket er med til, at give det lille barn en tryg dag i dagpleje. 

  Dagplejerne mødes med andre dagplejere i legestue, cirka 1 gang ugentligt, hvor børnene får mulighed for, at deltage i forskellige aktiviteter og få oplevelser med en større gruppe af børn.

  Dagplejeren ydes støtte og vejledning af uddannede dagplejekonsulenter.

  Sidst opdateret 30.04.2019

  Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

  Fandt du siden nyttig?

  Dagplejen Tinglev Midt 2 6360 Tinglev tlf: 7376 7676