Mundbind

10
022021

Mundbind/visir pr. 8. februar 2021
Fra mandag den 8. februar 2021 er der krav til at forældre bærer mundbind/visir, hvis de er indendørs i dagtilbuddet.

Spørgsmål vedrørende mundbind/visir pr. 8. februar 2021

Er der krav om brug af mundbind eller visir, når forældre og andre besøger dagtilbud, grundskoler, SFO, fritidshjem, klubtilbud mv.?

Ja, for at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal besøgende på 12 år og derover i dagtilbud, grundskoler og skolefritidsordninger m.v., herunder forældre til børn indskrevet i institutionen eller skolen m.v., have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig indendørs i institutionen eller skolen m.v., herunder i eventuelle kostafdelinger, med mindre der foreligger en anerkendelsesværdig årsag til at tage det af.

Særligt for dagtilbud

I dagtilbud kan det fx være i forbindelse med hente/bringe-situationer indendørs. Hvis forældre deltager i indkøring i forbindelse med opstart eller overgange, eller hvis de deltager i udredning af deres barn i dagtilbuddet, kan det dog udgøre en anerkendelsesværdig årsag til at tage mundbindet eller visiret af, hvis barnet bliver utrygt af, at forælderen bærer det.

Det anbefales, at aflevering og afhentning af børn foregår udendørs.

https://www.sst.dk/da/corona/Forebyg-smitte/Mundbind

Er der krav til dagtilbud, grundskoler og SFO, fritidshjem, klubtilbud mv. om at opsætte informationsmaterialer om kravet om mundbind eller visir og om mulighed for bortvisning ved manglende efterlevelse af kravet?

Ja. Dagtilbuddene, grundskolerne og skolefritidsordningerne m.v. skal opsætte informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir og om mulighed for bortvisning ved manglende overholdelse af kravet.

Hvis dagtilbud, grundskoler og SFO, fritidshjem og klubtilbud mv. ikke sørger for at opsætte informationsmaterialet, kan institutionen eller skolen mv. blive straffet med bøde.

Kan dagtilbud, grundskoler, SFO, fritidshjem, klubtilbud mv. afvise besøgende, som ikke bærer mundbind/visir?

Ja. Dagtilbud, grundskoler og SFO, fritidshjem, klubtilbud mv. kan afvise besøgende, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir.

Dagtilbud, grundskoler og SFO, fritidshjem, klubtilbud mv. skal sikre, at besøgende overholder kravet om at bruge mundbind eller visir.

Hvis dagtilbud, grundskoler og SFO, fritidshjem og klubtilbud mv. ikke sikrer, at der bliver båret mundbind eller visir efter reglerne, kan institutionen eller skolen mv. blive straffet med bøde.

 Hvilke undtagelser gælder der fra kravet om at bruge mundbind eller visir?

Følgende grupper af personer er generelt undtaget fra kravet om at bruge mundbind eller visir:
Personer, der er under 12 år.

Personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

Herudover kan personer, der ellers er forpligtet til at bære mundbind eller visir, i visse situationer fjerne det helt eller delvist. Det kan for eksempel være i følgende situationer:

  • Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende sted (dette omfatter ikke serveringssteder).
  • Under indtagelse af medicin.
  • Under samtale med personer, der mundaflæser.
  • Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
  • Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.

Det betyder eksempelvis, at en forældre i forbindelse med indkøring eller udredning af barnet i dagtilbud, grundskoler og skolefritidsordninger m.v. vil kunne fjerne mundbind eller visir, hvis barnet bliver utrygt af, at forælderen bærer det. Det betyder også, at for eksempel talepædagoger og medarbejdere fra pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR) vil kunne fjerne mundbind eller visir, mens de varetager pædagogiske opgaver i forhold til et barn, fordi det er nødvendigt for barnet at kunne se mest muligt af personens mimik og mundbevægelser.

Desuden henvises der til Sundhedsstyrelses generelle råd og anbefalinger til brug af mundbind på (sst.dk).