Ny forældrepjece vedrørende Covid-19

10
092020

Information til forældre fra Sundhedsstyrelsen udgivet den 9. september 2020:
I pjecen er der samlet svar på nogle af de spørgsmål, man som forælder kan have,
når man har et barn med symptomer, der kan være COVID-19.
Pjecen indeholder også information til forældre med et barn, der er sendt hjem, enten
som nær kontakt til en smittet, eller i forbindelse med screening for COVID-19 i
dagtilbud eller skole.

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Information-til-for%C3%A6ldre/Informationsmateriale-til-foraeldre-om-boern-med-symptomer-der-kan-vaere-COVID19-eller-som-har-hjems.ashx?la=da&hash=6741DEA0A705106D4511506612CF6F56E868431D