Aabenraa Kommunes dagplejere får tid til ekstra rengøring

I forbindelse med genåbningen af dagtilbudsområdet er kravene til rengøring steget, og på dagplejeområdet ligger opgaven hos den enkelte dagplejer.

30
042020

Derfor får dagplejere i Aabenraa Kommune fra mandag 4. maj tid til ekstra rengøring for at leve op til sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Det betyder, at Aabenraa Kommunes 116 dagplejere får frigjort tre timer i ugen til ekstra rengøring. Konkret bliver åbningstiderne reduceret fra 48 til 45 timer i ugen så længe sundhedsmyndighedernes retningslinjer om ekstra rengøring er gældende.

Hvordan åbningstiderne bliver hos den konkrete dagplejer aftales mellem dagplejer og forældre. Der er mulighed for at tilgodese forældrenes individuelle behov. Skulle der være tilfælde, hvor forældrene ikke kan undvære den normale åbningstid på 48 timer, hjælper Aabenraa Kommunes dagplejekontor med at finde en løsning.