Nye anvisningsregler - Ændring i reglerne om fordeling af pladser i dagtilbud for 0-5 årige børn

Fra den 1. januar 2019 er reglerne for fordeling af pladser til kommunens dagtilbud ændret. Det betyder, at en ledig plads anvises til det barn, der har stået længst tid på ventelisten – og ikke som tidligere, til det ældste barn på listen.

14
012019

Ændringerne er en følge af regeringens dagtilbudsreform, "Stærke dagtilbud".

Hvis dit barn ikke er skrevet på venteliste:
Er dit barn endnu ikke skrevet op til et dagtilbud, skal du være opmærksom på, at tidspunktet for opskrivningen har betydning for dets placering på listen.

Hvis dit barn allerede står på venteliste:
Fra den 1. januar 2019 kan du se på den digitale pladsanvisning, hvor dit barn er placeret på ventelisten.

Du skal skrive dit barn op via den digitale pladsanvisning. Du skal bruge NemID for at logge på Den Digitale Pladsanvisning.

Grænsependler:
Hvis du bor syd for grænsen, kan du ikke benytte den Digitale Plads Anvisning. Du skal i stedet gå ind på Aabenraa Kommunes hjemmeside – Borger – Børn og Familie – Dagtilbud – "information til grænsegængere".

Pasningsgaranti gælder stadig
Aabenraa Kommune har pasningsgaranti fra dag til dag fra barnet er fyldt 26 uger, såfremt det er skrevet på venteliste.

Du kan læse mere om reglerne for anvisning på www.aabenraa.dk

 

Sidst opdateret 14.01.2019

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Dagplejen Tinglev Midt 2 6360 Tinglev tlf: 7376 7676