Om gæstepleje

Hvis din dagplejer bliver syg, er på kursus eller har fri/ferie tilbyder vi, at dit barn kan komme i gæstepleje. Af hensyn til en effektiv udnyttelse af Dagplejens kapacitet, tager vi udgangspunkt i nedenstående prioritering ved placering af børn i gæstepleje:

  • En af de ledige pladser indenfor skoledistriktet eller nabodistriktet
  • Hvor dit barn har været i gæstepleje før
  • Indenfor legestuegruppen
  • Indenfor nærmeste område
  • I kommunen

Ved dagplejerens sygdom, vil du blive kontaktet mellem kl. 6.00-7.00 om morgenen. Vi beder dig om at være opmærksom på opkald i dette tidsrum. Medbring de daglige ting til gæsteplejen. Oplys dit telefonnummer og hvornår dit barn bliver afhentet. Hvis du alligevel ikke får brug for pladsen, vil gæstedagplejeren gerne have besked. Du får besked af gæstedagplejeren, når dit barns faste dagplejer igen er i arbejde. Ved den planlagte gæstepleje er du meget velkommen til at besøge det sted, dit barn skal i gæstepleje, ligesom jeres faste dagplejer også kan besøge gæstedagplejeren, inden barnet skal i gæstepleje.

Gæstepleje i institutioner

I følgende områder samarbejder Dagplejen med institutioner omkring gæstepleje. Det er muligt for alle indmeldte børn i Dagplejen at benytte denne ordning:

Procedure for visitering af børn til gæstepleje i institutioner:

  • Børn visiteres i gæstedagpleje på dagplejers ledige pladser i lokalområdet – det vil sige de pladser, hvor dagplejerne ikke har indmeldte børn. Har dagplejerne ledige pladser i lokalområdet benyttes disse som hovedregel altid først, før der kan tilbydes gæstedagpleje i institutioner, som Dagplejen samarbejder med omkring gæstedagpleje
  • Er der ingen ledige pladser hos dagplejerne i lokalområdet, visiteres til 5. pladser hos dagplejerne eller i institutionen - forældre kan beslutte, hvad der passer bedst for dem
  • Er der ingen ledige 5. pladser hos dagplejerne i lokalområdet, visiteres til institutionen i lokalområdet, som der samarbejdes med
  • Ønskes der ikke gæstedagpleje i institutionen i lokalområdet, kan der tilbydes gæstedagpleje hos andre dagplejere i Aabenraa Kommune, eller i andre institutioner som vi samarbejder med omkring gæstedagpleje.
  • Yngste barn i dagplejerens gruppe har 1. prioritet til gæstedagpleje-plads hos en dagplejer. Ældste barn i dagplejerens gruppe har 1. prioritet til gæstedagpleje-plads i en institution – herefter følger den næstældste og så videre.