Kontaktmøde

Når du har sagt ja til dagplejepladsen, vil dagplejekonsulenten aftale et kontaktmøde i dagplejehjemmet.
Formålet med dette møde er at få etableret et godt forhold som basis for et åbent og ærligt samarbejde, så du trygt kan aflevere dit barn i dagpleje.

Ved dette møde er det vigtigt, at du fortæller så meget som muligt om dit barns vaner - spise- og sovevaner, børnesygdomme mm. Samt dine forventninger til Dagplejen. Dermed får din dagplejer de bedste muligheder for at tilgodese dit barns behov.

Dagplejeren vil fortælle om hverdagen med børnene og hvad du skal medbringe. Samtidig bliver du gjort bekendt med retningslinierne for Dagplejen i Aabenraa Kommune. På mødet underskrives en plejetidsaftale.

Kontakt Dagplejen

Børn og Kultur
Dagplejen
Tinglev Midt 2
6360 Tinglev
Telefon 7376 7104